shamrock

Seachtain Na Gaeilge

Seachtain na Gaeilge sa Scoil 10-16 Márta 2017

Beimid ag ceiliúradh ‘Seachtain na Gaeilge’ i Scoil Oilibhéir idir an 10ú lá de Mhárta agus an 16ú lá de Mhárta.  Tá imeachtaí faoi leith leagaithe amach againn.

Ranganna a Cúig agus a Sé – Tráth na gCeist Ssa Halla

Ranganna Naíonáin go dtí Ranganna a Ceathair – Seisiún Ceoil

Dé Céadaoin Márta 15 Céilí sa Chlós – Gach rang

> Ag Canadh sa Bháisteach

> An Dreoilín

> Fallaí Luimní

> Óró sé do Bheatha ‘Bhaile

> Amhrán Oilibhéir

> Amhrán na bhFiann

Déardaoin Márta 16

Beidh Éadaí Glasa á chaitheamh ag na páistí agus chomh maith le seo beidh ceolchoirm ar siúl sa Halla do thuistí Ranganna a Dó, a Ceathair, an Cór agus an Banna Ceoil.

Beidh duaiseanna ar fáil do gach rang do Ghaeilgóir na Seachtaine. Beimíd ag súil le an –chuid Ghaeilge a chloiseáil timpeall na scoile.

Bain Triail Aisti !!

Comments are closed.

Designed By